Kinderfysiotherapie

Kinderen bewegen veel en dat is maar goed ook! Spelenderwijs bewegen is belangrijk voor de motorische ontwikkeling van een kind. Soms ondervinden kinderen motorische problemen bij het bewegen, hierbij kan de kinderfysiotherapeut helpen.

Onze kinderfysiotherapeut werkt met kinderen van 0 tot 18 jaar aan de ontwikkeling van het bewegen. Bij sommige kinderen duurt de motorische ontwikkeling langer dan bij andere kinderen. De kinderfysiotherapeut helpt ze om bepaalde vaardigheden beter onder de knie te krijgen of leert ze om met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen.

Kinderfysiotherapie voor baby's en peuters

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding
 • Vroegbehandeling pre- of dysmatuur geboren kinderen
 • Huilbaby
 • Plexus brachialis laesie/erbse parese
 • Aangeboren afwijkingen
 • Neurologische aandoeningen zoals spina bifida of cerebrale parese
 • Downsyndroom
 • Billenschuiver/tenenloper

Kinderfysiotherapie 4 tot 18 jaar

 • Motorische ontwikkelingsachterstand (zowel grove en/of fijne motoriek)
 • Development Coördination Disorder (DCD)
 • Neurologische problemen (hersenletsel) en aandoeningen zoals spina bifida of cerebrale parese
 • Houdingsproblemen
 • Kyfose/Scoliose
 • Orthopedische afwijkingen
 • Sportblessures
 • ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornis
 • Schrijfproblemen
 • Afwijkend looppatroon
 • Conditionele problemen
 • Overgewicht
 • Jeugdreuma
 • Mentale retardie
 • Hypermobiliteit

Samenwerking

Vaak gaan problemen in de motorische ontwikkeling samen met andere belemmeringen op het gebied van cognitieve spraak-, taal en sociaal-emotionele ontwikkeling. Waar nodig zullen wij, met toestemming van de ouders of verzorgers, contact opnemen met andere behandelaars of begeleiders van het kind. Dit kan bijvoorbeeld een huisarts of een kinderarts zijn, maar ook een orthopedagoog, ergotherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog of leerkracht.

Emma Hijink
Emma Hijink
left arrow
right arrow

Bel ons voor een afspraak!

Om een afspraak met een van onze kinderfysiotherapeuten te maken heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig. Behandeling door een kinderfysiotherapeut wordt in veel gevallen vergoed door de zorgverzekering. Raadpleeg hiervoor de voorwaarden van uw zorgpolis.

Voor meer informatie of bij vragen over therapieën of behandelingen kunt u contact met ons opnemen via onderstaand contactformulier.