Klachtenprocedure

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ)

Een wet die het voor jou als cliënt makkelijk maakt om een klacht te kunnen indienen zonder van het kastje naar de muur te worden gestuurd en voor de zorgverlener om zich te kunnen verbeteren en te leren.

Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan, wij willen dat je weet dat dit niet de intentie is. Mocht je feedback voor ons hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan vernemen wij dat graag van je. Wil je meer weten over welke rechten je hebt en hoe de klachtenprocedure is opgezet lees je hieronder de viertal te onderscheiden stappen. De stappen vind je ook terug in dit stroomschema.

  1. Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij de behandelend therapeut
  2. Leidt dit niet tot een oplossing dan neem je contact op met de beroepsvereniging KNGF. voor de alternatieve geneeswijze. Dit betreft behandelingen  van fysiotherapie. Hier kun de naar de website https://www.kngf.nl/loopbaan/ik-kom-voor/klachtenregeling/ voor het klachtenreglement en klachtenformulier.
  3. De beroepsvereniging brengt je in contact met een onafhankelijke klachtfunctionaris. De onafhankelijke klachtenfunctionaris onderzoekt onder andere de mogelijkheden om tot een oplossing te komen.
  4. Indien de onafhankelijke klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie.

Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen.