ScanCoaching

Bij gezondheid gaat het om de juiste energiebalans tussen lichaam en geest. ScanCoaching is een unieke technologie waarbij we kunnen achterhalen waar en waarom uw energie uit balans is. Het legt verbanden tussen het fysieke, mentale, emotionele en spirituele niveau. Hierdoor wordt u zich meer bewust van uw belemmeringen en kunt u actief werken aan de oplossing ervan.

ScanCoaching technologie

ScanCoaching technologie

De ScanCoaching technologie is een methode die is gericht op blijvende verandering. De techniek is gebaseerd op moderne kwantumfysische inzichten en gaat uit van de holistische benadering van de mens. De scan geeft een beeld van uw balans en disbalans waardoor u gericht kunt werken aan belemmerende denk- en gedragspatronen.

Het ScanCoaching programma

  • Tijdens de intake formuleren we persoonlijke doelstellingen.
  • We maken een scan door middel van een speciale hoofdtelefoon. Deze geeft op het beeldscherm uw energiewaarden en de energiecurven van al uw relevante fysiologische functies en organen weer.
  • Er volgt een analyse van de gegevens. In de basis zijn dit uw psycho-emotionele patronen. U krijgt inzicht in de mate van balans of disbalans en de oorzaken daarvan. Vaak vindt er in deze fase veel herkenning plaats, wat voor een hefboomeffect in uw onderbewustzijn zorgt. Hierdoor wordt uw totale bewustzijn en zelfsturende vermogen sterk vergroot.
  • Tijdens het bewustzijnsproces gaat de ScanCoach dieper in op de gegevens uit de analyse. Vervolgens zetten we coachingsinterventies op maat in, bijvoorbeeld door het omzetten van belemmerende overtuigingen naar positieve gedachten. Dat is de start van transformatie. Door het hele programma te doorlopen ontwikkelt u zelf de blijvende verandering.

 

De ScanCoaching methode is niet bedoeld voor het stellen van een medische diagnose, raadpleeg hiervoor uw arts.

Bel ons voor een afspraak!

Voor meer informatie of vragen over ScanCoaching kunt u contact met ons opnemen via onderstaand contactformulier.