Orthomoleculaire therapie

De term ‘orthomoleculair’ werd voor het eerst gebruikt in 1968, door professor Linus Pauling. Orthos komt uit het Grieks en betekent: juist, recht of gezond, en orthomoleculair staat voor: de moleculen betreffende. In de orthomoleculaire geneeskunde streeft men naar een optimaal biochemisch milieu; vitaminen en mineralen zijn in optimale hoeveelheden en verhoudingen in de lichaamsweefsels aanwezig.

Omschrijving

Orthomoleculaire therapie is onderdeel van de natuurgeneeskunde. De natuurgeneeskunde streeft ernaar de gezondheid van mensen te verbeteren met behulp van natuurlijke middelen. Orthomoleculaire therapeuten willen daarbij zogenoemde ‘optimale concentraties’ voedingsstoffen in iemands lichaam bewerkstelligen. Deze hoeveelheden moeten alle lichaamsprocessen  ondersteunen en bevorderen.

Voedingsadviezen binnen orthomoleculaire therapie

Orthomoleculaire therapeuten adviseren vaak een op de persoon afgestemde voeding. Met goede voeding kom je al een heel eind naar een goede weerstand. In het algemeen worden biologische (of biologisch-dynamische) producten aangeraden en producten met E-nummers afgeraden. Bij deze voeding worden vitamines en mineralen geadviseerd. Deze doseringen kunnen vaak hoger zijn dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden (ADH). Omdat er tekorten zijn ontstaan. Een gezonde en gevarieerde voeding is echter de basis voor het behoud van een goede gezondheid en het voorkomen van chronische ziekten. Aanvulling is gewenst omdat de ADH volgens wetenschappelijke studies niet altijd meer aanwezig in ons huidig voedingspatroon.

Vanaf 2019 mag ik, Sjaak Jansen, mij orthomoleculair therapeut noemen. Ik ben begonnen met een opleiding via het SOHF en heb daarna nog de  opleiding bij Natura Foundation gevolgd.  Inmiddels heb ik met deze behandeltechnieken een uitgebreide ervaring en referentie opgebouwd.

Klik hier voor de tarieven.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ)

Een wet die het voor jou als cliënt makkelijk maakt om een klacht te kunnen indienen zonder van het kastje naar de muur te worden gestuurd en voor mij als therapeut om zich te kunnen verbeteren en te leren.

Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan, ik, Sjaak Jansen, wil dat je weet dat dit niet de intentie is. Mocht je feedback voor mij hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan vernemen wij dat graag van je. Wil je meer weten over welke rechten je hebt en hoe de klachtenprocedure is opgezet lees je hieronder de viertal te onderscheiden stappen. De stappen vind je ook terug in dit stroomschema.

  1. Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij de behandelend therapeut
  2. Leidt dit niet tot een oplossing dan neem je contact op met de beroepsvereniging VBAG voor de alternatieve geneeswijze. Dit betreft behandelingen van therapeut Sjaak Jansen. Je kunt gebruik maken van het klachtenformulier en klachtenreglement op de website https:///vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/
  3. De beroepsvereniging brengt je in contact met een onafhankelijke klachtfunctionaris. De onafhankelijke klachtenfunctionaris onderzoekt onder andere de mogelijkheden om tot een oplossing te komen.
  4. Indien de onafhankelijke klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie.

Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen.

Verder ben ik aangesloten bij het RBCZ. RBCZ is het kwaliteitsregister in Nederland waar HBO-opgeleide therapeuten zich kunnen registreren. Een RBCZ-gekwalificeerde therapeut moet jaarlijks aan strenge kwaliteitseisen voldoen zodat jij als cliënt zeker bent van goede zorg.